粵語版本

English

Tiếng Việt

Thời Đại Chiến Quốc-

Thời Đại Chiến Quốc

Thể loại
năm
Số tập
Diễn viên
Kinh điển
2001
03/12/2019
Cổ Thiên Lạc Giang Hoa Tuyên Huyên Quách Thiện Ni
  • Tiết mục giới thiệu
Tất cả 40 tập LÀ MỘT NGƯỜI LÍNH TRONG THẾ KỶ 21, THIÊU LONG THAM GIA VÀO CÔNG VIỆC NGHIÊN CỨU MỘT CỖ MÁY THỜI GIAN VÀ LẦN NỌ DO HỆ THỐNG BỊ TRỤC TRẶC, ANH VÔ TÌNH BỊ ĐƯA NGƯỢC VÀO QUÁ KHỨ CẢ NGÀN NĂM, ĐÚNG VÀO THỜI XUÂN THU CHIÊN QUỐC, LÚC TẦN THỦY HOÀNG CÒN CHƯA LÊN NGÔI BÁ CHỦ. BẰNG CÁC KỸ NĂNG ĐÃ ĐƯỢC HUÂN LUYỆN CỦA. NGƯỜI LÍNH, THIẾU LONG ĐÃ VƯỢT QUA NHLỀU KHÓ KHĂN, GIÚP TẨN THỦY HOÀNG DƯNG NÊN CƠ NGHIỆP VÀ ĐỒNG THỜI CŨNG TÌM CÁCH GIÚP MÌNH TRỞ LẠI VỚI THỰC TẠI VĂN MINH.
連結Facebook帳戶

沒有帳號? 馬上免費註冊

忘記密碼?