粵語版本

English

Tiếng Việt

Dưới Lớp Màng Che-

Dưới Lớp Màng Che

Thể loại
năm
Số tập
Diễn viên
Cổ Trang
2015
Tất cả 20 tập
Lê Diệu Tường Huỳnh Tông Trạch Điền Nhụy Ni
  • Tiết mục giới thiệu
Cuộc đời này không gì là cô định và vĩnh cữu, mọi thứ đêu có thê thay đôi mà không ai lường trước được. Thẫm chí con người nhìn giống nhau nhưng sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, tất cả đều tùy thuộc vào những thứ được hình thành trong tâm trí của họ. "Under The Veil" là bộ phim truyền hình gồm 3 câu chuyện văn hóa dân gian Trung Quốc thể hiện con đường đúng để giác ngộ..
連結Facebook帳戶

沒有帳號? 馬上免費註冊

忘記密碼?