粵語版本

English

Tiếng Việt

Thừa Thắng Xông Lên-

Thừa Thắng Xông Lên

Thể loại
năm
Số tập
Diễn viên
Tâm Lý
2017
Tất cả 28 tập
Trần Triển Bàng Lâm Hạ Vi Trần Sơn Thông
  • Tiết mục giới thiệu
Trạch Quán Nhất, Hà Chánh Hoa và Ngũ Bách Nghĩa từ nhỏ theo sư phụ Tư Đồ Tỉnh học các loại ảo thuật. Nhất và Hoa yêu nhau và đến khi chuẩn bị đám cưới thì vì một cuộc thi mà cả hai không còn nhìn mặt nhau nữa.
連結Facebook帳戶

沒有帳號? 馬上免費註冊

忘記密碼?