粵語版本

English

Tiếng Việt

Học Cảnh Đi Tuần-

Học Cảnh Đi Tuần

Thể loại
năm
Số tập
Diễn viên
Hình Sự
2007
Tất cả 30 tập
Đào Đại Vũ Ngô Trác Hy Tiết Khải Kỳ
  • Tiết mục giới thiệu
Nội dung của phim xoay quanh cặp đôi cảnh sát trẻ, cũng là 2 người bạn thân ngày vẫn trong khu huấn luyện của trường cảnh sát là Ron và Sammul. Sau khi ra trường, cả 2 được điều đến khu vực Yau Mau để trở thành những cảnh sát thực sự. Đây là một khu vực khá rối ren và trật tự xã hội không được ổn định nên cả 2 đều có rất nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Với Sammul, trong thâm tâm của anh luôn cho rằng đã là một cảnh sát tốt thì phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cố gắng tiến thân tới những chức vụ quan trọng, để báo đáp công lao của cha và ông ngoại. Trong khi đối với Ron, cảnh sát tốt không đơn thuần chỉ là một cảnh sát xuất sắc mà còn phải có tấm lòng lương thiện, vì dân mà hy sinh tất cả. Với 2 quan điểm khác nhau, đôi bạn thân đồng hành suốt bao nhiêu năm lại rẽ sang một trang mới, liệu rằng ai mới là một cảnh sát tốt thực sự.
連結Facebook帳戶

沒有帳號? 馬上免費註冊

忘記密碼?