粵語版本

English

Tiếng Việt

Đặc Cảnh Sân Bay-

Đặc Cảnh Sân Bay

Thể loại
năm
Số tập
Diễn viên
Hình Sự
2020
Tất cả 25 tập
Trương Chấn Lãng Dương Minh Thái Tư Bối
  • Tiết mục giới thiệu
Cốt truyện chủ yếu xoay quanh Đội đặc cảnh sân bay (ASU) của Cảnh sát Hồng Kông, về công việc và sự rèn luyện gian khổ của họ, làm thế nào để họ phục vụ công dân được tốt nhất và duy trì an ninh trật tự của toàn cảnh khu sân bay. Phim này được Cục quản lý Sân bay Hong Kong ủng hộ và toàn lực giúp đỡ trong quá trình quay phim.
連結Facebook帳戶

沒有帳號? 馬上免費註冊

忘記密碼?