粵語版本

English

Tiếng Việt

Đoàn Binh Gia Đình-

Đoàn Binh Gia Đình

Thể loại
năm
Số tập
Diễn viên
Tình Cảm
2011
Tất cả 20 tập
Trịnh Gia Dĩnh Hạ Vũ Uông Minh Thuyền
  • Tiết mục giới thiệu
Từ khi làm dâu nhà họ Trư, Lê Gia Gia (do Uông Minh Thuyên đóng) luôn tận tâm chăm lo cuộc sống gia đình, để chồng mình là Trư Cát Hà (do Hạ Vũ đóng), tập trung sự nghiệp. Gia Gia nắm trong tay kho tàng kiến thức về các bí quyết săn sóc chồng con. Chính vì thế, bà được xem là trụ cột tinh thần của cả nhà, ai cũng nể trọng.
連結Facebook帳戶

沒有帳號? 馬上免費註冊

忘記密碼?