粵語版本

English

Tiếng Việt

Trăng Rằm Dậy Sóng

Thể loại
năm
Số tập
Diễn viên
Tình cảm ̣
2008
Tất cả 40 tập
Hạ Vũ, Lý Tư Kỳ, Mễ Tuyết, Quan Cúc Anh, Trần Hào
  • Tiết mục giới thiệu
CHUNG TIÉU HÀ (LÝ TƯ KỲ) VÀ CHỒNG LÀ CAM THÁI TỎ (HẠ VŨ) ĐÃ CỦNG NHAU GẰY DỰNG NÊN TIỆ̣M BÁNH DANH TIẾNG “TRĂNG TRÒN HẠNH PHÚC”. RỒI MỘT NGÀY NỌ̣, HÀ ĐAU ĐỚN PHÁT HIỆ̣N CHỒNG VÀ NGƯỜI BẠ̣N THÂN ÂN HỒNG (MẼ TUYẾT) CÓ GIAN TÌNH, BÀ QUYẾT ĐỊNH LY DỊ VÀ CÙNG 3 ĐỨA CON: CAM VĨNH HẢO (LÂM PHÔNG), CAM VĨNH KHÁNH (TRẦN PHÁP LAI) VÀ CON GÁI NUÔI TÔN HẠ̣O NGUYỆT (DƯƠNG DI) RA SỐNG RIÊNG. SAU KHI TRỞ THÀNH BÀ CAM, HỒNG LUÔN TÌM CÁCH LẤY LÒNG MẸ CHỒNG (LÝ HƯƠNG CẰM) VÀ GIỞ MỌI THỦ ĐOẠN CHIA RẼ TÌNH CHA CON CỦA TỒ; HỒNG TÍCH CỰC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CỬA HIỆU, MỞ HÉ̉T CỬA HIỆU NÀY ĐẾN CỬA HIỆ̣U KHÁC. EM GÁI CỦA HÀ LÀ CHUNG TIÊU SA (QUAN CÚC ANH) CẢM THÁY BẤT BÌNH, THỀ CHẾT CŨNG PHẢI LẤY LẠI BẢNG HIỆU THIẾP VÀNG CỦA TỒ NGHIỆP, CŨNG VÌ VẬY MÀ HẬN THÙ GIỮA HÀ VÀ HỒNG NGÀY CÀNG SÂU SẮC.
連結Facebook帳戶

沒有帳號? 馬上免費註冊

忘記密碼?